Ciemna strona transportu ponadgabarytowego

Podczas transportu ponadgabarytowego często zdarzają się niedopatrzenia przewoźników, którzy nie zwracają uwagi na znaki, które znajdują się przed tunelami lub wiaduktami, informujące o oznaczeniu wysokości, a niekiedy o szerokości przejazdu lub nie potrafią oszacować gabarytów danego załadunku. Te drobne przeoczenia, jak się okazuje potrafią bowiem utrudnić drogę niejednemu kierowcy.

Więc co zrobić, by przysłowiowa „szeroka droga” była naprawdę szeroka?

Zacznijmy najpierw od doboru odpowiednio przystosowanego do dłuższych tras auta. Przy planowaniu takiego transportu ważne jest uwzględnienie ograniczeń odnoszących się do masy pojazdów poruszających się po drogach (pamiętajmy o normach logistycznych!)

Ponadto przedmioty, których transport zalicza się do transportu ponadnormatywnego, często miewają nieregularny kształt oraz wiele wystających elementów. Niezbędne jest więc odpowiednie zabezpieczenie załadunku oraz oznaczenie wystających poza obszar pojazdu elementów. Należy pamiętać o tym podczas planowania i realizacji każdego transportu.

Decydując się na transport ponadgabarytowy warto skorzystać z usług firmy logistycznej, która dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami, posiadającymi doświadczenie w planowaniu odległych tras.

Następnie powróćmy jeszcze raz do początkowej fazy załadunku i zabezpieczenia towaru w transporcie drogowym. Jak bardzo istotne jest prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku na czas transportu, gdyż stanowi ono podstawę bezpiecznego przewozu. Nieodpowiednie wykonanie tych prostych czynności stanowi bowiem główną przyczynę uszkodzenia towaru. Jeśli już dojdzie to takiej sytuacji, zazwyczaj początkuje to spór, na kim spoczywa obowiązek rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru oraz sprawdzenia jego prawidłowości.

O ile umowy sprzedaży zawierają postanowienia co do tego, która ze stron odpowiedzialna jest za ładunek, o tyle w umowach przewozu drogowego towarów takie klauzule należą do rzadkości. Wtedy pojawia się potrzeba, na kim spoczywa owa odpowiedzialność. Polskie prawo przewozowe odpowiada wprost na to pytanie w art. 43 stanowiącym, że jeżeli umowa lub przepis ogólny nie stanowią inaczej, przewozy ładunkowe należą odpowiednio do nadawcy lub odbiorcy. Załadunek zatem zależy w sferze odpowiedzialności nadawcy, który rzecz jasna nie musi wykonywać załadunku osobiście , lecz może to uczynić przy wykorzystaniu innych podmiotów. Dzieje się tak w przypadkach gdy nadawca jest jednocześnie odbiorcą, a towar jest wydawany przewoźnikowi przez tzw. Załadowcę- działania załadowcy w zakresie czynności ładunkowych traktowane są wówczas jako podejmowane w imieniu nadawcy.

SOLIDFACH dodatkowo przeprowadza transport okien ( max. Dł. 630cm, szer. 245cm, wys. 245 cm – podane wymiary dotyczą również innego typu towaru ). Dokładnie zabezpieczamy towar gotowy do transportu. Uwaga! Istnieje możliwość ubezpieczenia ekwipunku!